Wednesday, 28 February, 2024

Tag: London


ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಪ್ರಣೀತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳಷ್ಟೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, “ವಿದ್ಯೆಯೆನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಜನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡು, 1826ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್ (UCL)ನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ ಶ್ರೀ ಜೆರಿಮಿ ಬೆಂಥಮ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಯ್ತು. ಶ್ರೀಯುತರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವೇ ಮಾತನಾಡಿ Read more…