Tuesday, 27 February, 2024

Tag: ಕನ್ನಡ


ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ನವೆಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಿದ್ಯಮಾನ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಿಂದಿ ನುಂಗಿಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಭಾಷಣಗಳು, ಉತ್ಸವಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ Read more…