Wednesday, 28 February, 2024

Tag: Seat Belt


ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದವರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನುಳಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವ ಯಾರಿರಬಹುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಮನುಕುಲದ ಉಳಿವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕೇಲ್ ಹೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೂಡಾಚಾರಿ, ಜರ್ಮನ್ನರು ಅತೀರಹಸ್ಯವಾದ Read more…