Tuesday, 27 February, 2024

Tag: Debate


90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟೀವಿ ಅಂದರೆ ದೂರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಆಗಾಗ ಕೆಲ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಿತ್ತು. ಒಂದೇ ವಿಷಯದಮೇಲೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಬಣಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ತಂತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅದೆಷ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ ಬರುವವರೇನಾದರೂ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ತಗೊಂಡು ಬಂರ್ತಾರಾ? ಅದೆಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಾಗದೇ, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ Read more…