Tuesday, 27 February, 2024

Tag: Charles Lightoller


ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನನ ಟೈಟಾನಿಕ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? “ಎಂತಾ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳವೇ ಕಡಿಮೆ” ಅಂತೀರಾ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅರೆಸತ್ಯ ಅರೆಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರವದು. ಅರೆಕಾಲ್ಪನಿಕ ಯಾಕಂದಿರಾ? ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳವಾದ ಜಾಕ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಕಥೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ್ದರಿಂದ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಿಜವೇ. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು Read more…