Thursday, 23 May, 2024

Tag: Tea


ರಾಘು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಹಾವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತಾ ಹೆಚ್ಚು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟವನೇ 😉 . ಪಾಂಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾದ್ರಿಯೆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೋ, ಕುಂತಿಯೆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೋ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅನಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನುಚಿತವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಹೆಚ್ಚೋ, ಟೀ ಹೆಚ್ಚೋ ಅನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಕೃಷ್ಟ. ಈ ಕಾಫಿ-ಟೀ ಹೋರಾಟಗಳೂ ಕಾಫಿ Read more…